Sen registrering. Vänligen kontakta Wencke på MCC, 040-369090, wb@mccmeeting.se